Overzicht aanbestedingen

Overzicht aanbestedingen

De markt voor overheidsopdrachten is voor veel bedrijven interessant. Het gaat daarbij om opdrachten van ministeries, provincies, gemeentes, agentschappen, waterschappen, onderwijs en gezondheidszorg. Per jaar zijn dit meer dan 8.000 aanbestedingen met een...