interne-audit-amventure-consultants

Interne audit – interne auditor – operational audit – operational auditor

 

Operational Auditing of Interne Auditing is het uitvoeren van een onderzoek naar het functioneren van het Management Control Systeem van een organisatie.

Operational auditing start met het in kaart brengen van de risico’s voor de organisatie. Vervolgens wordt gekeken of er in opzet voldoende beheersmaatregelen zijn getroffen om deze risico’s effectief te beheersen. Hierbij kunt u denken aan functiescheiding, kaders & richtlijnen, AO-procedures, etc.

Operational auditors en interne auditors doen onderzoek (interviews en dossieronderzoek) in de organisatie om te achterhalen in hoeverre dit geregeld is en rapporteren de resultaten vervolgens aan het management. Er wordt dus gerapporteerd in hoeverre de manager in opzet  ‘zijn zaken op orde’ heeft.

Daarnaast kijkt operational auditing naar de naleving van richtlijnen en procedures zoals die door de organisatie zijn opgesteld (dus de werking).

Amventure ondersteunt organisaties op het gebied van corporate risk management en operational auditing. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met  Remco Schrijver via 0653-525214, info@amventure.nl of via de contact button op deze pagina.

Share This